قیر 40/50

تعريف :

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير ) آن بين 40 تا 50 باشد.

b40-50

 کاربرد :

استفاده در راهسازي براي مناطق گرمسيري عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.