اعلامیه ها

عرضه داخلی قیرفله شرکت تولیدی قیروعایق جنت آباد در بورس کالای ایران قیمت قیرداخلی شرکت قیروعایق جنت آباد دربورس کالای ایران  درتاریخ 1396/03/13تنی 8700 ریال اعلام گردید. و بصورت فله  دربورس کالای ایران عرضه شد.