کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

واحد آزمایشگاه شرکت قیر و عایق جنت آباد به عنوان تخصصی ترین آزمایشگاه مرجع قیر در منطقه مجهز به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی جهت انجام تست انواع قیر و عایق های رطوبتی می باشد.

آزمایش های مورد نیاز در مراحل کنترل کیفیت قبل از تولید در حین تولید و بعد از تولید با استفاده از آخرین تکنولوژی و دستگاه های فوق پیشرفته طبق استانداردهای معتبر جهانی در آزمایشگاه این شرکت بر روی انواع قیر و عایق های رطوبتی توسط متخصصین مجرب صورت می گیرد که همین امر کیفیت محصول نهایی را کاملاً تضمین می کند.

تجهیزات آزمایشگاه قیر

 1. اندازه‌گیری نقطه نرمی (Softening Point-ASTM D36)
 2. اندازه‌گیری درجه نفوذ (Penetration Test-ASTM D5)
 3. اندازه‌گیری میزان کشش (Ductility-ASTM D113)
 4. اندازه‌گیری نقطه شکست (Fraass Breaking Point)
 5. بررسی اثر حرارت و هوا روی قیر (Thin Film Over Test)
 6. اندازه‌گیری گرانروی (Viscosity-ASTM D88-ASTM D445)
 7. اندازه‌گیری وزن مخصوص (Specific Gravity)
 8. اندازه‌گیری حلالیت یا درجه خلوص قیر Solubility-ASTM D2042))
 9. اندازه‌گیری نقطه اشتعال (Flash Point-ASTM D92)
 10. اندازه‌گیری استقامت مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال (Marshall)
 11. آنالیز غربالی مصالح معدنی (Sieve Analysis)
 12. استخراج و آزمایش قیر در مخلوطهای آسفالتی (Extraction)
 13. انبار کردن قیر و ازمایشهای جدید قیر