قیمت قیر داخلی


قیمت قیر داخلی

توجه 

قیمت های درج شده در این صفحه به تومان می باشند. (تاریخ بروزرسانی: 98/02/11)


 • 40/50 JANAT BITUMEN
 • 3/150/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه
 • 60/70 JANAT BITUMEN
 • 3/150/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه
 • 85/100 JANAT BITUMEN
 • 3/150/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه


 • 40/50 JANAT BITUMEN
 • 3/150/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه
 • 60/70 JANAT BITUMEN
 • 3/600/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه
 • 85/100 JANAT BITUMEN
 • 3/600/000
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه