قیمت قیر صادراتی


قیمت قیر صادراتی

توجه

قیمت های درج شده بر اساس دلار آزاد و بدون اعمال تخفیفات می باشد. (تاریخ بروز رسانی :98/02/11)

جهت دریافت قیمت دقیق لطفا با ما تماس بگیرید.

 • 40/50 JANAT BITUMEN
 • 270$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه
 • 60/70 JANAT BITUMEN
 • 270$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه
 • 85/100 JANAT BITUMEN
 • 273$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:فله
 • تحویل:درب کارخانه


 • 40/50 JANAT BITUMEN
 • 305$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه
 • 60/70 JANAT BITUMEN
 • 305$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه
 • 85/100 JANAT BITUMEN
 • 308$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:درب کارخانه


 • 40/50 JANAT BITUMEN
 • 330$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:FOB بندر عباس
 • 60/70 JANAT BITUMEN
 • 330$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:FOB بندر عباس
 • 85/100 JANAT BITUMEN
 • 332$
 • قیر
 • تهران
 • نوع بسته بندی:بشکه
 • تحویل:FOB بندر عباس